Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Klávesové zkratky

POZNÁMKA: Znaky na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.
Tabulka 1. Seznam klávesových zkratekV následující tabulce je uveden seznam klávesových zkratek a jejich popis.
Klávesy Popis
Fn + Esc Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn

Fn + F1

Ztlumit zvuk

Fn + F2

Snížit hlasitost

Fn + F3

Zvýšit hlasitost

Fn + F4

Přehrát/pozastavit

Fn + F5

Podsvícení klávesnice

POZNÁMKA: Není k dispozici pro klávesnice bez podsvícení.

Fn + F6

Snížení jasu obrazovky

Fn + F7

Zvýšení jasu obrazovky

Fn + F8

Externí displej

Fn + F10

Vytisknout obrazovku

Fn + F11

Začátek řádku

Fn + F12

Konec řádku

Fn + pravá klávesa Ctrl Otevře nabídku aplikace

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\