Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Konfigurace spouštění

Tabulka 1. Konfigurace spouštěníNásledující tabulka popisuje možnosti konfigurace spouštění.
Možnost Popis
Sekvence spuštění

Umožňuje změnit pořadí, ve kterém se počítač snaží nalézt operační systém.

Možnosti jsou následující:
  • Windows Boot Manager
  • Pevný disk UEFI
  • Vestavěná karta NIC (IPV4)
  • Vestavěná karta NIC (IPV6)
POZNÁMKA: Režim staršího spouštění není na této platformě podporován.
Bezpečné spouštění

Zabezpečené spouštění pomáhá zajistit spouštění systému pouze s použitím ověřeného spouštěcího softwaru.

Povolit zabezpečené spouštění – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Systém musí být v režimu spouštění UEFI, aby bylo možné povolit možnost Povolit zabezpečené spouštění.
Režim zabezpečeného spuštění

Změna do režimu Secure Boot (Zabezpečené spouštění) upravuje chování zabezpečeného spouštění a povoluje ověřování podpisů ovladače UEFI.

Možnosti jsou následující:
  • Režim nasazení – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • Režim auditu
Expert Key Management

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat správu klíčů Expert Key Management.

Povolit vlastní režim – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

Možnosti vlastního režimu správy klíčů:
  • PK – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • KEK
  • db
  • dbx

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\