Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Okolí počítače

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 1. Okolí počítače

V následující tabulce jsou uvedeny provozní a skladovací podmínky počítače Vostro 5501.

PopisProvozníSkladovací
Teplotní rozsah

0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)

Relativní vlhkost (maximální)

10 až 90 % (bez kondenzace)

0 až 95 % (bez kondenzace)

Vibrace (maximální)*

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Ráz (maximální)

110 G†

160 G†

Nadmořská výška (maximální)

-15,2 m až 3 048 m (4,64 stop až 5 518,4 stop)

-15,2 m až 10 668 m (4,64 stop až 19 234,4 stop)

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms půlsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\