Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Spouštěcí nabídka

Během zobrazení loga Dell stiskněte klávesu <F12> a spusťte jednorázovou spouštěcí nabídku se seznamem spouštěcích zařízení pro tento systém. Tato nabídka obsahuje také diagnostiku a možnosti nastavení systému BIOS. Zařízení uvedená ve spouštěcí nabídce závisejí na spustitelných zařízeních v systému. Tato nabídka je užitečná pro spouštění do konkrétního zařízení nebo spuštění diagnostiky systému. Použití spouštěcí nabídky nemění pořadí spouštění uložené v systému BIOS.
Možnosti jsou následující:
 • Spouštěcí zařízení UEFI:
  • Windows Boot Manager
  • Pevný disk UEFI
  • Vestavěná karta NIC (IPV4)
  • Vestavěná karta NIC (IPV6)
 • Úlohy před spuštěním:
  • Nastavení systému BIOS
  • Diagnostika
  • Aktualizace systému BIOS
  • Obnovení operačního systému SupportAssist
  • Aktualizace Flash systému BIOS – vzdálená
  • Konfigurace zařízení

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\