Vostro 5501 Průvodce konfigurací a specifikace

Správa systému

Tabulka 1. Správa systémuNásledující tabulka popisuje možnosti správy systému.
Možnost Popis
Výrobní číslo

Zobrazí výrobní číslo počítače.

Inventární štítek

Inventární štítek je řetězec 64 znaků, který správce IT používá k jedinečné identifikaci konkrétního systému. Po nastavení již nelze inventární štítek měnit.

Povolení automatického zapnutí

Slouží k povolení či zakázání funkce automatického zapnutí počítače, pokud je připojen napájecí adaptér.

Zapnutí při obnovení napájení

Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

Auto On Time

Toto nastavení umožňuje automatické zapnutí systému v definovaných dnech a čase.

Možnosti jsou následující:
  • Zakázáno – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • Každý den
  • Pracovní dny
  • Vybrat dny

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\