Vostro 5501 Servisni priručnik

Ažuriranje BIOS-a u sistemu Windows

Preduslovi

Preporučuje se da ažurirate BIOS (podešavanje sistema) prilikom zamene matične ploče ili ako je dostupna ispravka. Proverite da li je baterija laptopa potpuno napunjena i priključena na strujnu utičnicu pre pokretanja ažuriranja BIOS-a.

Više o ovom zadatku

NAPOMENA: Ukoliko je BitLocker omogućen, mora se obustaviti pre ažuriranja BIOS-a sistema, a zatim ponovo omogućiti nakon što se ažuriranje BIOS-a završi.

Više informacija o ovoj temi potražite u članku baze znanja: Kako se omogućava ili onemogućava BitLocker sa TPM-om u operativnom sistemu Windows.

Koraci

 1. Ponovo uključite računar.
 2. Idite na Dell.com/support.
  • Unesite Service Tag (servisnu oznaku) ili Express Service Code (kôd za brzi servis) i kliknite na Submit (Pošalji).
  • Kliknite na Detect Product (Otkrij proizvod) i sledite uputstva na ekranu.
 3. Ako ne možete da otkrijete ili pronađete servisnu oznaku, kliknite na Choose from all products (Izaberi među svim proizvodima).
 4. Izaberite kategoriju Products (Proizvodi) sa liste.
  NAPOMENA: Izaberite odgovarajuću kategoriju da biste došli do stranice proizvoda.
 5. Izaberite model računara i pojaviće se stranica Product Support (Podrška za proizvod)vašeg računara.
 6. Kliknite na Get drivers (Preuzmi upravljačke programe) i kliknite na Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).
  Otvara se odeljak Drivers and Downloads (Upravljački programi i preuzimanja).
 7. Kliknite na Find it myself (Pronađi sam).
 8. Kliknite na BIOS da biste videli verzije BIOS-a.
 9. Pronađite najnoviju BIOS datoteku i kliknite na Download (Preuzmi).
 10. Izaberite način preuzimanja koji vam najviše odgovara u prozoru Please select your download method below (Izaberite način preuzimanja u nastavku), kliknite na Download File (Preuzmi datoteku).
  Pojavljuje se prozor File Download (Preuzimanje datoteke).
 11. Kliknite na Save (Sačuvaj) da biste sačuvali datoteku na računaru.
 12. Kliknite na Run (Pokreni) da biste instalirali ažurirana podešavanja BIOS-a na računar.
  Pratite uputstva na ekranu.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\