Vostro 5501 Servisni priručnik

Ažuriranje i oporavak

Tabela 1. Ažuriranje i oporavakU ovoj tabeli su opisane informacije o ažuriranju i oporavku.
Opcija Opis
UEFI Capsule Firmware Updates

Pomoću ove opcije možete da ažurirate BIOS preko paketa za ažuriranje UEFI kapsule.

Omogući ažuriranja UEFI firmver kapsule Ova opcija je podrazumevano omogućena.

BIOS Recovery from Hard Drive

Omogućava da oporavite BIOS na primarnom hard disku ili USB disku u oštećenom stanju.

Oporavak BIOS-a sa hard diska – Ova opcija je podrazumevano omogućena.

NAPOMENA: Oporavak BIOS-a sa hard diskova nije dostupan za diskove sa automatskim šifrovanjem (SED).
BIOS Downgrade

Omogućava vam da kontrolišete flešovanje firmvera sistema na prethodne verzije.

Omogućava prelazak na stariju verziju BIOS-a - Ova opcija je podrazumevano omogućena.

SupportAssist OS Recovery

Dopušta da omogućite ili onemogućite tok pokretanja za SupportAssist OS alatku za oporavak u slučaju određenih grešaka sistema.

SupportAssist OS Recovery - Ova opcija je podrazumevano omogućena.

NAPOMENA: Ako je opcija Oporavak OS pomoću SupportAssist-a onemogućena, sva automatska pokretanja za SupportAssist alatku za oporavak OS su onemogućena.
BIOSConnect

Omogućava oporavak operativnog sistema pomoću usluge vezane za oblak ako glavni operativni sistem i/ili operativni sistem za lokalne usluge ne uspe da se pokrene uz broj neuspeha koji je jednak kao ili veći od vrednosti navedene u opciji za podešavanje Automatski prag oporavka operativnog sistema.

BIOSConnect - Ova opcija je podrazumevano omogućena.

Dell automatski prag oporavka operativnog sistema

Opcije podešavanja praga automatskog oporavka OS kontrolišu automatski tok sistema za SupportAssist konzolu za rezoluciju sistema i za Dell OS alatku za oporavak.

Opcije su:
  • Off (Isključeno)
  • 1
  • 2 - Podrazumevano
  • 3

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\