Vostro 5501 Servisná príručka

Aktualizácia a obnovenie

Tabuľka 1. Aktualizácia a obnovenieV tejto tabuľke nájdete informácie o možnostiach aktualizácie a obnovenia systému BIOS.
Možnosti Popis
Aktualizácie firmvéru prostredníctvom balíčkov UEFI Capsule

Umožňuje aktualizovať systém BIOS prostredníctvom aktualizačných balíčkov UEFI.

Povoliť aktualizácie firmvéru prostredníctvom balíčkov UEFI Capsule – táto možnosť je predvolene povolená.

Obnovenie systému BIOS z pevného disku

Umožňuje obnoviť poškodený systém BIOS zo súboru na primárnom pevnom disku alebo jednotke USB.

Obnovenie systému BIOS z pevného disku – táto možnosť je predvolene povolená.

POZNÁMKA: Obnovenie systému BIOS zo súboru na pevnom disku nie je možné, ak ide o jednotku s automatickým šifrovaním (SED).
Prechod na staršiu verziu systému BIOS

Umožňuje ovládať prechod na staršie verzie firmvéru systému BIOS.

Povoliť prechod na staršiu verziu systému BIOS – táto možnosť je predvolene povolená.

Obnovenie operačného systému SupportAssist

Umožňuje povoliť alebo zakázať postupnosť spúšťania pre nástroj SupportAssist OS Recovery pri určitých chybách systému.

Obnovenie operačného systému SupportAssist – táto možnosť je predvolene povolená.

POZNÁMKA: Ak je možnosť Obnovenie operačného systému SupportAssist zakázaná, je zakázaná celá automatická postupnosť spúšťania pre nástroj SupportAssist OS Recovery.
BIOSConnect

Umožňuje obnoviť operačný systém pomocou cloudovej služby v prípade, keď sa hlavný operačný systém nespustí ani po rovnakom alebo väčšom počte pokusov, ako je nastavený v časti Auto OS Recovery Threshold.

BIOSConnect – táto možnosť je predvolene povolená.

Prahová hodnota pre automatické obnovenie OS nástrojom firmy Dell

Možnosť Auto OS Recovery Threshold riadi automatické spúšťanie nástrojov SupportAssist System Resolution Console a Dell OS Recovery Tool.

Máte tieto možnosti:
  • Nesvieti
  • 1
  • 2 – predvolená hodnota
  • 3

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\