Vostro 5501 Servisná príručka

Aktualizácia systému BIOS v systéme Windows

Prípravné úkony

Ak vymieňate systémovú dosku alebo je k dispozícii aktualizácia, odporúčame vám aktualizovať systém BIOS (program System Setup). Ak máte notebook, pred aktualizáciou systému BIOS skontrolujte, či je batéria plne nabitá a notebook je pripojený k zdroju napájania.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Ak je zapnutá funkcia BitLocker, pred aktualizovaním systému BIOS ju musíte vypnúť a po dokončení aktualizácie znova zapnúť.

Viac informácií na túto tému nájdete v článku databázy poznatkov s názvom Ako povoliť alebo zakázať v systéme Windows nástroj BitLocker a modul TPM.

Kroky

 1. Reštartujte počítač.
 2. Choďte na stránku Dell.com/support.
  • Zadajte Servisný tag alebo Kód expresného servisu a kliknite na tlačidlo Odoslať.
  • Kliknite na položku Rozpoznať môj počítač a postupujte podľa zobrazených pokynov.
 3. Ak sa vám nepodarí zistiť alebo nájsť svoj servisný tag, kliknite na položku Vybrať spomedzi všetkých produktov.
 4. Zo zoznamu vyberte kategóriu Produkty.
  POZNÁMKA: Vyberte príslušnú kategóriu, aby ste sa dostali na stránku produktu.
 5. Vyberte model svojho počítača a objaví sa stránka Podpora produktu vášho počítača.
 6. Kliknite na položky Získať ovládače a Ovládače a súbory na stiahnutie.
  Otvorí sa sekcia Ovládače a súbory na stiahnutie.
 7. Kliknite na položku Nájdem to sám.
 8. Kliknite na položku BIOS, čím zobrazíte verzie systému BIOS.
 9. Nájdite najnovší súbor systému BIOS a kliknite na tlačidlo Stiahnuť.
 10. V okne Vyberte spôsob sťahovania nižšie vyberte želaný spôsob sťahovania a kliknite na tlačidlo Stiahnuť súbor.
  Zobrazuje sa okno Stiahnutie súboru.
 11. Kliknutím na možnosť Uložiť uložte súbor do svojho počítača.
 12. Kliknutím na možnosť Spustiť nainštalujte aktualizované nastavenia do svojho počítača.
  Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\