Vostro 5501 Servisná príručka

Aktualizácia systému BIOS z ponuky na jednorazové spustenie systému, ktorá sa otvára stlačením klávesu F12

Aktualizácia systému BIOS pomocou .exe súboru aktualizácie BIOS skopírovaným na USB kľúč so systémom FAT32 a zavedenie systému pomocou klávesovej skratky F12 z ponuky jednorazového zavedenia systému.

O tejto úlohe

Aktualizácia systému BIOS

Aktualizáciu systému BIOS môžete spustiť zo systému Windows pomocou zavádzateľného USB kľúča alebo môžete použiť klávesovú skratku F12 ponuky jednorazového zavedenia systému.

Väčšina systémov Dell zostavených po roku 2012 má túto možnosť. Klávesom F12 na otvorenie ponuky jednorazového spustenia systému môžete overiť, či máte medzi možnosťami spustenia systému aj položku BIOS UPDATE. Ak sa tam táto možnosť nachádza, potom váš systém BIOS podporuje túto možnosť svojej aktualizácie flash.

POZNÁMKA: Túto funkciu môžu použiť iba systémy s možnosťou aktualizácie flash systému BIOS pomocou ponuky jednorazového zavedenia systému prostredníctvom klávesovej skratky F12.
Aktualizácia z ponuky jednorazového zavedenia systému

Ak chcete aktualizovať systém BIOS pomocou klávesu F12, ktorý otvára ponuku jednorazového spustenia systému, budete potrebovať:

 • USB kľúč naformátovaný v súborovom systéme FAT32 (kľúč nemusí byť spustiteľný),
 • súbor spustiteľný v systéme BIOS, ktorý ste stiahli z lokality podpory firmy Dell a skopírovali do koreňového adresára na USB kľúči,
 • napájací adaptér pripojený k počítaču,
 • funkčnú batériu v počítači na aktualizáciu systému BIOS.

Ak chcete aktualizovať systém BIOS z ponuky F12, postupujte takto:

UPOZORNENIE: Počas aktualizácie systému BIOS nevypínajte systém. Vypnutie systému môže spôsobiť zlyhanie jeho zavedenia.

Kroky

 1. Vo vypnutom stave vložte do portu USB systému USB kľúč, na ktorý ste skopírovali aktualizáciu flash.
 2. Zapnite počítač a stlačte kláves F12, ktorým zobrazíte ponuku jednorazového spustenia systému.
 3. Pomocou myši alebo šípok na klávesnici vyberte položku Aktualizácia systému BIOS a stlačte kláves Enter.

  Obrazovka č. 1

  Zobrazí sa obrazovka Aktualizácia systému BIOS.
 4. Kliknite na položku Aktualizovať zo súboru flash.

  Obrazovka č. 2

 5. Vyberte externé zariadenie USB.

  Obrazovka č. 3

 6. Po označení súboru kliknite dvakrát na cieľový aktualizačný súbor a kliknite na tlačidlo Odoslať.

  Obrazovka č. 4

 7. Potom kliknite na položku Aktualizovať systém BIOS, aby sa systém reštartoval a prebehla aktualizácia systému BIOS.

  Obrazovka č. 5

 8. Po dokončení sa systém reštartuje a aktualizácia systému BIOS bude dokončená.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\