Vostro 5501 Servisní manuál

Aktualizace systému BIOS (klíč USB)

Kroky

  1. Postupujte podle kroků 1 až 7 v části „Aktualizace systému BIOS“ a stáhněte si nejnovější aktualizační soubor pro systém BIOS.
  2. Vytvořte spustitelnou jednotku USB. Další informace najdete v článku znalostní databáze SLN143196 na adrese www.dell.com/support.
  3. Zkopírujte aktualizační soubor systému BIOS na spustitelnou jednotku USB.
  4. Připojte spustitelnou jednotku USB k počítači, který potřebuje aktualizaci systému BIOS.
  5. Restartujte počítač a během zobrazení loga Dell na obrazovce stiskněte klávesu F12.
  6. Spusťte počítač z jednotky USB z nabídky – One Time Boot Menu (Jednorázová nabídka spuštění).
  7. Zadejte název aktualizačního souboru systému BIOS a stiskněte klávesu Enter.
  8. Zobrazí se nástroj BIOS Update Utility (Nástroj pro aktualizaci systému BIOS). Aktualizaci systému BIOS dokončete podle pokynů na obrazovce.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\