Vostro 5501 Servisní manuál

Aktualizace systému BIOS

O této úloze

Aktualizace systému BIOS se doporučuje v případě, že je k dispozici jeho nová verze, nebo v případě výměny základní desky. Aktualizace systému BIOS:

Kroky

 1. Zapněte počítač.
 2. Přejděte na web www.dell.com/support.
 3. Klikněte na možnost Product Support (Podpora k produktu), zadejte výrobní číslo počítače a klikněte na možnost Submit (Odeslat).
  POZNÁMKA: Pokud výrobní číslo nemáte k dispozici, použijte funkci automatického rozpoznání nebo ručně vyhledejte model počítače.
 4. Klikněte na možnost Drivers & downloads (Ovladače a stahování) > Find it myself (Najdu to sám).
 5. Vyberte operační systém nainstalovaný v počítači.
 6. Přejděte na stránce dolů a rozbalte možnost BIOS (Systém BIOS).
 7. Klikněte na odkaz Download (Stáhnout) a stáhněte si nejnovější verzi systému BIOS pro váš počítač.
 8. Po dokončení stahování přejděte do složky, kam jste soubor s aktualizací systému BIOS uložili.
 9. Dvakrát klikněte na ikonu souboru s aktualizací systému BIOS a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\