Vostro 5501 Servicehåndbok

Atferd før oppstart

Tabell 1. Atferd før oppstartTabellen beskriver alternativene før oppstart.
Alternativ Beskrivelse
Adapteradvarsler

Dette alternativet viser varselmeldinger under oppstart når det oppdages adaptere med for liten strømkapasitet.

 • Aktiver adapteradvarsler – aktivert som standard
Advarsler og feil

Dette alternativet forårsaker at oppstartsprosessen går til pause når advarsler eller feil blir oppdaget, i stedet for stoppe, be om, og vente på brukerinndata. Denne funksjonen er nyttig når systemet administreres eksternt.

Velg ett av følgende alternativer:

 • Spør om advarsler og feil – aktivert som standard
 • Fortsett med advarsler
 • Fortsett ved advarsler og feil
MERK: Feil som anses som kritiske for drift av systemmaskinvaren, stanser alltid systemet.
Advarsler for USB-C

Dette alternativer aktiverer eller deaktiverer varselsmeldinger for dokkingstasjonen.

Aktiver varselsmeldinger for dokkingstasjon– aktivert som standard.

Rask oppstart

Dette alternativet brukes til å konfigurere hastigheten for UEFI-oppstartsprosessen.

Velg ett av følgende alternativer:

 • Minimal
 • Grundig– aktivert som standard
 • Automatisk
Forlenge POST-tid i BIOS

Dette alternativet brukes til å konfigurere innlastingstid for BIOS POST.

Velg ett av følgende alternativer:

 • 0 sekunder– aktivert som standard.
 • Fem sekunder
 • Ti sekunder
Mus/styreplate

Dette alternativet definerer hvordan datamaskinen håndterer inndata fra musen og styreplaten.

Velg ett av følgende alternativer:

 • Seriell mus
 • PS/2-museport
 • Styre plate og PS/2-mus– aktivert som standard.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\