Vostro 5501 Servisní manuál

Automatický integrovaný test (BIST) základní desky

O této úloze

Obrázek: Automatický integrovaný test (BIST) základní desky

Kroky

  1. Stiskněte a přidržte tlačítko Mvypínačem spusťte test M-BIST.
  2. V případě závady základní desky se stavová kontrolka baterie rozbliká oranžově.
  3. Závadu vyřešte výměnou základní desky.
    POZNÁMKA: Pokud základní deska funguje správně, stavová kontrolka baterie se nerozsvítí.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\