Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette på basedekslet

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av bunndekselet, og gir en visuell fremstilling av installasjonsfremgangsmåten.

Sett basedekslet på håndleddstøtten og tastaturenheten

Stram skruene

Trinn

  1. Sett bunndekselet på håndleddstøtten og tastaturenheten, og klikk bunndekselet på plass.
  2. Stram de to (M2x8)-festeskruene som fester basedekslet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
  3. Fest de sju (M2x4)-skruene som fester basedekslet til håndleddstøtten og tastaturenheten.

Neste trinn

Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\