Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž 3článkové baterie – UMA/samostatná

Požadavky

POZNÁMKA:

Notebook Vostro 5501 rovněž podporuje 4článkovou baterii.

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění 3článkové baterie a demontáž.

Demontáž 3článkové baterie

Kroky

  1. Odpojte kabel baterie od základní desky.
  2. Vyšroubujte čtyři šrouby (M2x3), které upevňují baterii k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Zvedněte baterii ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\