Vostro 5501 Servisni priručnik

Postavljanje baterije sa 3 ćelije – UMA/neintegrisana

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

NAPOMENA: Vostro 5501 podržava i bateriju sa 4 ćelije.

Na slici je prikazana lokacija baterije sa 3 ćelije, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Postavljanje baterije sa 3 ćelije

Koraci

  1. Postavite bateriju na sklop oslonca za dlan i tastature i poravnajte otvore za zavrtnje na bateriji sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
  2. Postavite četiri zavrtnja (M2x3) koji učvršćuju bateriju za matičnu ploču i sklop oslonca za dlan i tastature.
  3. Povežite kabl baterije na matičnu ploču.

Sledeći koraci

  1. Postavite poklopac osnove.
  2. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\