Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn 3-cellers batteri – UMA/atskilt

Forutsetninger

MERK:

Vostro 5501 støtter også 4-cellers batteri.

  1. Følg fremgangsmåten i Før du arbeider inne i datamaskinen.
  2. Ta av basedekslet.

Om denne oppgaven

Figuren viser plasseringen av 3-cellers batteri, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å ta det ut.

Ta ut 3-cellers batteri

Trinn

  1. Koble batterikabelen fra hovedkortet.
  2. Fjern (M2x3)-skruene som fester batteriet til håndleddstøtten og tastaturenheten.
  3. Løft batteriet fra håndleddstøtten og tastaturenheten.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\