Vostro 5501 Servicehåndbok

Sette inn 3-cellers batteri – UMA/atskilt

Forutsetninger

Hvis du setter inn en komponent, må du ta ut den eksisterende komponenten før du utfører installasjonsfremgangsmåten.

Om denne oppgaven

MERK: Vostro 5501 støtter også 4-cellers batteri.

Figuren viser plasseringen av 3-cellers batteri, og gir en visuell fremstilling av fremgangsmåten for å sette det inn.

Sette inn 3-cellers batteri

Trinn

  1. Sett batteriet på håndleddstøtten og tastaturenheten, og juster skruehullene på batteriet etter skruehullene på håndleddstøtten og tastaturenheten.
  2. Fest de fire (M2x3)-skruene som fester batteriet til hovedkortet, håndleddstøtten og tastaturenheten.
  3. Koble batterikabelen til hovedkortet.

Neste trinn

  1. Sett på basedekslet.
  2. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\