Vostro 5501 Servisni priručnik

Bezbednosne mere za litijum-jonsku bateriju

OPREZ:
  • Budite oprezni pri rukovanju litijum-jonskih baterija.
  • Ispraznite potpuno bateriju pre nego što je uklonite. Isključite AC adapter za napajanje iz sistema i koristite računar samo na bateriju - baterija je u potpunosti ispražnjena kada računar više ne može da se uključi pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
  • Nemojte da pritiskate, ispuštate, oštećujete bateriju ili je probijate drugim objektima.
  • Ne izlažite bateriju visokim temperaturama i ne rastavljajte sklopove i ćelije baterije.
  • Ne pritiskajte površinu baterije.
  • Bateriju nemojte rastavljati.
  • Ne koristite nikakve alatke da biste odvojili bateriju.
  • Vodite računa da tokom servisiranja ovog proizvoda ne izgubite ili zaturite zavrtnje da biste sprečili slučajno probijanje ili oštećenje baterije i drugih komponenti sistema.
  • Ako se baterija zaglavi u računaru zbog širenja, ne pokušavajte da je izvadite jer probijanje, savijanje ili pritiskanje litijum-jonske baterije može da bude opasno. U tom slučaju kontaktirajte Dell tehničku podršku da biste dobili pomoć. Idite na www.dell.com/contactdell.
  • Uvek kupujte originalne baterije sa www.dell.com ili od ovlašćenih Dell partnera i prodavaca.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\