Vostro 5501 Servisní manuál

Bezpečnostní opatření týkající se lithium-iontové baterie

POZOR:
  • Při manipulaci s lithium-iontovými bateriemi postupujte opatrně.
  • Před vyjmutím baterii zcela vybijte. Odpojte od systému napájecí adaptér a nechte počítač běžet pouze na baterii – baterie je plně vybitá, když se počítač po stisknutí vypínače již nezapne.
  • Nerozbíjejte, neupouštějte, nedeformujte ani neprobíjejte baterii cizími objekty.
  • Nevystavujte baterii vysokým teplotám a nerozebírejte bateriové sady a články.
  • Nevyvíjejte tlak na povrch baterie.
  • Neohýbejte baterii.
  • Nepoužívejte k vypáčení nebo vytažení baterie žádné nástroje.
  • Během servisu tohoto produktu nesmí dojít ke ztrátě ani nesprávnému umístění žádného šroubu, aby nedošlo k neúmyslnému proražení nebo poškození baterie nebo jiných součástí systému.
  • Pokud se baterie zasekne v počítači následkem vyboulení, nepokoušejte se ji uvolnit – propíchnutí, ohnutí nebo rozbití lithium-iontové baterie může být nebezpečné. V takovém případě kontaktujte technickou podporu společnosti Dell a vyžádejte si pomoc. Viz www.dell.com/contactdell.
  • Vždy objednávejte originální baterie na stránkách www.dell.com nebo od autorizovaných partnerů a prodejců Dell.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\