Vostro 5501 Servisni priručnik

Boot Sequence

Sekvenca pokretanja dozvoljava zaobilaženje redosleda uređaja za pokretanje sistema koji je određen u programu za podešavanje sistema i direktno podizanje sistema sa određenog uređaja (npr. optički disk ili hard disk). Tokom automatskog testiranja pri uključivanju računara (POST), kada se prikaže Dell logotip, možete da:
 • Pristupite programu System Setup pritiskom na taster F2
 • Pozovete meni za jedno pokretanje sistema pritiskom na taster F12.

Meni za jednokratno pokretanje sistema prikazuje uređaje sa kojih možete da izvršite podizanje sistema, uključujući opciju dijagnostike. Opcije menija za pokretanje sistema su:

 • Removable Drive (ako je dostupno)
 • STXXXX Drive
  NAPOMENA: XXXX označava broj SATA disk jedinice.
 • Optical Drive (ako je dostupno)
 • SATA hard drive (ako je dostupan)
 • Dijagnostika
  NAPOMENA: Ako izaberete opciju Dijagnostika, prikazaće se ekran SupportAssist dijagnostika.

Ekran sa sekvencom pokretanja sistema takođe prikazuje opciju za pristupanje ekranu programa System Setup.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\