Vostro 5501 Servisní manuál

Chování před spuštěním

Tabulka 1. Chování před spuštěnímNásledující tabulka popisuje možnosti před spouštěním.
Možnost Popis
Varování adaptéru

Tato možnost zobrazuje varovné zprávy během spouštění, když dojde ke zjištění adaptérů s nedostatečnou napájecí kapacitou.

 • Enable Adapter Warnings (Povolit výstrahy adaptéru) – ve výchozím nastavení povoleno.
Varování a chyby

Tato možnost umožňuje zajistit, aby se při zjištění varování a chyb proces zavádění namísto zastavení pouze pozastavil, zobrazil výzvu a vyčkal na vstup uživatele. Tato funkce je užitečná při vzdálené správě systému.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Výzva při varování a chybách – ve výchozím nastavení povoleno.
 • Pokračovat při varování
 • Pokračovat při varování a chybách
POZNÁMKA: Chyby považované za zásadní vzhledem k provozu hardwaru vždy zastaví systém.
Varování USB-C

Tato možnost povolí nebo zakáže varovné zprávy pro dok.

Povolit varovné zprávy pro dok – ve výchozím nastavení povoleno.

Fastboot

Tato možnost umožňuje nakonfigurovat rychlost procesů spouštění UEFI.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Minimální
 • Thorough (Nejvyšší) – ve výchozím nastavení povoleno
 • Automatické
Prodloužit čas BIOS POST

Tato možnost umožňuje nakonfigurovat čas načítání BIOS POST.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • 0 sekund – ve výchozím nastavení povoleno.
 • 5 sekund
 • 10 sekund
Myš / dotyková podložka

Tato možnost určuje, jak systém zpracovává vstup z myši a dotykové podložky.

Vyberte si jednu z následujících možností:

 • Serial Mouse (Sériová myš)
 • Myš PS/2
 • Dotyková podložka a myš PS/2 – ve výchozím nastavení povoleno.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\