Vostro 5501 Servisná príručka

Dátové úložisko

Tabuľka 1. Dostupné úložiskáV tejto tabuľke uvádzame možnosti nastavenia úložiska.
Možnosti Popis
Prevádzka SATA

Umožňuje konfigurovať prevádzkový režim integrovaného radiča pevného disku SATA.

Máte tieto možnosti:

  • Zakázané
  • AHCI
  • RAID zapnuté – možnosť RAID zapnuté je predvolene povolená.
POZNÁMKA: Rozhranie SATA je nakonfigurované tak, aby podporovalo režim RAID.
Rozhranie ukladania

Umožňuje povoliť alebo zakázať rôzne jednotky na doske.

Máte tieto možnosti:

  • M.2 PCIe SSD-1
  • M.2 PCIe SSD-0

V predvolenom nastavení sú povolené všetky možnosti.

Hlásenia SMART

Toto pole riadi, či budú chyby pevného disku pre integrované diskové jednotky hlásené počas spustenia systému. Táto technológia je súčasťou špecifikácie SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology). Možnosť Povoliť hlásenia SMART je predvolene zakázaná.

Informácie od disku

Uvádza informácie o type jednotky a zariadení.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\