Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Delovanje pred zagonom

Tabela 1. Delovanje pred zagonomV razpredelnici so opisane možnosti pred zagonom.
Možnost Opis
Adapter Warnings

Ta možnost prikazuje opozorilna sporočila med zagonom, če so zaznani vmesniki s premalo moči.

 • Enable Adapter Warnings (Omogoči opozorila napajalnika) – privzeto omogočeno.
Warnings and Errors

Ta možnost povzroči zaustavitev zagona samo pri zaznanih opozorilih in napakah, brez zaustavitve, poziva ali čakanja na odziv uporabnika. Ta funkcija je koristna pri upravljanju sistema na daljavo.

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 • Prompt on Warnings and Errors (Prikaži poziv ob opozorilih in napakah) – privzeto omogočeno
 • Continue on Warnings (Nadaljuj kljub opozorilom)
 • Continue on Warnings and Errors (Nadaljuj kljub opozorilom in napakam)
OPOMBA: Napake, ki se obravnavajo kot kritične za delovanje strojne opreme sistema, vedno ustavijo delovanje sistema.
USB-C Warnings (Opozorila za USB-C)

S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite opozorilna sporočila za priklopno postajo.

Enable Dock Warning Messages (Omogoči opozorilna sporočila za priklopno postajo) – privzeto omogočeno.

Fastboot

S to možnostjo lahko konfigurirate hitrost postopka zagona vmesnika UEFI.

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 • Minimal (Minimalno)
 • Thorough (Temeljito) – privzeto omogočeno.
 • Auto (Samodejno)
Extended BIOS POST Time

S to možnostjo lahko konfigurirate čas nalaganja preskusa POST ob zagonu BIOS-a.

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 • 0 seconds (0 sekund) – privzeto omogočeno.
 • 5 seconds (5 sekund)
 • 10 seconds (10 sekund)
Mouse/Touchpad

S to možnostjo lahko določite, kako sistem obravnava vnose z miško in sledilno ploščico.

Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

 • Serial Mouse (Serijska miška)
 • PS/2 Mouse (miška PS/2)
 • Touchpad and PS/2 Mouse (Sledilna ploščica in miška PS/2) – privzeto omogočeno.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\