Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž 3-článkovej batérie – konfigurácia s integrovanou/samostatnou grafickou kartou

Prípravné úkony

POZNÁMKA:

Notebook Vostro 5501 podporuje aj 4-článkovú batériu.

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie 3-článkovej batérie v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž 3-článkovej batérie

Kroky

  1. Odpojte kábel batérie od systémovej dosky.
  2. Odskrutkujte štyri skrutky (M2 x 3), ktorými je batéria pripevnená k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  3. Nadvihnite batériu a vyberte ju zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\