Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž chladiča – konfigurácia s integrovanou grafickou kartou

Prípravné úkony

POZNÁMKA: Typ chladiča, ktorý je namontovaný vo vašom počítači, závisí od objednanej konfigurácie počítača.
  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.
  4. Demontujte ventilátor.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie chladiča v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž chladiča

Kroky

  1. Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) uvoľnite štyri skrutky s roznitovaným koncom, ktoré pripevňujú chladič k systémovej doske.
  2. Nadvihnite chladič a vyberte ho zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\