Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž chladiče – UMA

Požadavky

POZNÁMKA: Typ chladiče v počítači se liší podle objednané konfigurace.
  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.
  4. Demontujte ventilátor.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění chladiče a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Demontáž chladiče

Kroky

  1. Postupně (podle pořadí vyznačeného na chladiči) vyšroubujte čtyři jisticí šrouby upevňující chladič k základní desce.
  2. Zvedněte a vyjměte chladič ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\