Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž desky I/O

Požadavky

 1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
 2. Sejměte spodní kryt.
 3. Vyjměte baterii.
 4. Vyjměte kartu WLAN.
 5. Vyjměte disk SSD-1 (M.2 2280 nebo M.2 2230).
 6. Vyjměte knoflíkovou baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění desky I/O a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Demontáž desky I/O

Kroky

 1. V počítači najděte desku I/O.
 2. Vyšroubujte tři šrouby (M2.5x3.5), které připevňují levý pant displeje k počítači.
 3. Zvedněte mylarový kryt.
 4. Sloupněte lepicí pásku a uvolněte kabel I/O.
 5. Otevřete západku a odpojte kabel desky I/O od základní desky.
 6. Otevřete západku a odpojte kabel čtečky otisků prstů od desky I/O.
 7. Odpojte kabel knoflíkové baterie od desky I/O.
 8. Vyšroubujte čtyři šrouby (M2x2), které připevňují desku I/O k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
 9. Zvedněte desku I/O ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\