Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž disku SSD M.2 2230 – SSD-2

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Odpojte batériu.
POZNÁMKA: Do slotu č. 1 aj 2 možno namontovať disk SSD vo formáte M.2 2230 alebo M.2 2280.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie disku SSD M.2 2230 v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž zo slotu č. 2.

Demontáž disku SSD M.2 2230 – SSD-2

Kroky

  1. Odskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje disk SSD k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  2. Vysuňte a vyberte modul disku SSD zo slotu na disk SSD na systémovej doske.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\