Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž konektora vstupného napájania

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie konektora vstupu napájania v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž konektora vstupného napájania

Kroky

  1. Nájdite v počítači konektor vstupu napájania.
  2. Odskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5) a odstráňte kovovú konzolu pántu, ktorá zakrýva konektor obrazovky.
  3. Odskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3) a odstráňte port na napájací adaptér.
  4. Odlepte priehľadnú nálepku a odpojte kábel portu na napájací adaptér od konektora na systémovej doske.
  5. Odlepte lepiacu pásku.
  6. Vyberte port na napájací adaptér zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\