Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž portu stejnosměrného napájení

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění portu stejnosměrného napájení a postup demontáže.

Demontáž portu stejnosměrného napájení

Kroky

  1. V počítači najděte port stejnosměrného napájení.
  2. Vyšroubujte tři šrouby (M2.5x3.5) a zvedněte kovový držák pantu, jímž je zakrytý konektor displeje.
  3. Vyšroubujte šroub (M2x3) a zvedněte napájecí port.
  4. Sloupněte průhlednou nálepku a odpojte napájecí kabel od konektoru na základní desce.
  5. Odlepte lepicí pásku.
  6. Vyjměte napájecí port ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\