Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž reproduktorů

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění reproduktorů a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Demontáž reproduktorů

Kroky

  1. V počítači najděte reproduktory.
  2. Odpojte kabel reproduktoru od konektoru na základní desce.
  3. Sloupněte lepicí pásku upevňující kabel reproduktoru.
  4. Uvolněte kabely reproduktoru z upevňovacích svorek v počítači.
  5. Zdvihněte reproduktory společně s kabelem ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\