Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž reproduktorov

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie reproduktorov v počítači, ako aj vizuálny návod na ich demontáž.

Demontáž reproduktorov

Kroky

  1. Pohľadajte v počítači reproduktory.
  2. Odpojte kábel reproduktora od konektora na systémovej doske.
  3. Odlepte lepiacu pásku, ktorá pripevňuje kábel reproduktora.
  4. Vyberte káble reproduktorov z vodiacich úchytiek v počítači.
  5. Nadvihnite reproduktory a vyberte ich spolu s káblom zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\