Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž sestavy displeje

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění sestavy displeje a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Odpojte kabel displeje a vyšroubujte šrouby z pantů.

Zvedněte sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice.

Opatrně vysuňte sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice.

Sestava displeje

Kroky

  1. Vyhledejte v počítači kabel displeje a závěsy displeje.
  2. Odlepte pásku, kterou je kabel displeje připevněn k systémové desce.
  3. Otevřete západku a odpojte kabel displeje od základní desky.
  4. Vyšroubujte tři šrouby (M2.5x3.5), kterými je připevněn levý pant displeje k základní desce.
  5. Vyšroubujte tři šrouby (M2.5x3.5), kterými je připevněn pravý pant displeje k základní desce.
  6. Otevřete panty displeje pod úhlem 90 stupňů.
  7. Opatrně vysuňte sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice ze sestavy displeje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\