Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž spodného krytu

Prípravné úkony

Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie spodného krytu na počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž.

Demontáž spodného krytu

Demontáž spodného krytu

Kroky

  1. Odskrutkujte sedem skrutiek (M2 x 4), ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  2. Uvoľnite dve skrutky (M2 x 8) s roznitovaným koncom, ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  3. Vypáčte spodný kryt: začnite drážkou pri pántoch obrazovky a postupujte po obvode spôsobom znázorneným na obrázku.
  4. Nadvihnutím vyberte spodný kryt zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\