Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž systémového ventilátoru

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění systémového ventilátoru a postup demontáže.

Obrázek: Demontáž systémového ventilátoru

Kroky

  1. Otevřete mylarový kryt.
  2. Odpojte kabel I/O od konektoru na základní desce.
  3. Sloupněte lepicí pásku a uvolněte kabel I/O.
  4. Odpojte kabel systémového ventilátoru od základní desky.
  5. Vyšroubujte dva šrouby (M2x2), které upevňují systémový ventilátor k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  6. Vysuňte a zvedněte systémový ventilátor ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\