Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž systémovej dosky

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte disk SSD-1 (M.2 2280 alebo M.2 2230).
 5. Demontujte disk SSD-2.
 6. Demontujte kartu WLAN.
 7. Demontujte ventilátor systému.
 8. Demontujte chladič.
 9. Demontujte pamäťový modul.
 10. Demontujte zostavu obrazovky.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie systémovej dosky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Demontáž systémovej dosky

Demontáž systémovej dosky

Kroky

 1. Odskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5) a odstráňte ľavý pánt obrazovky.
 2. Odlepte lepiacu pásku, ktorá pripevňuje kábel vstupno-výstupnej dosky k systémovej doske.
 3. Otvorte poistku a odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky od systémovej dosky.
 4. Odpojte kábel ventilátora systému od systémovej dosky.
 5. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky video kábel.
 6. Odlepte lepiacu pásku prilepenú na kábli portu napájacieho adaptéra.
 7. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú konzolu portu USB Type-C k systémovej doske.
 8. Odstráňte konzolu portu USB Type-C.
 9. Odpojte kábel reproduktora od systémovej dosky.
 10. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky kábel dotykového panela.
 11. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky kábel podsvietenia klávesnice.
 12. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky kábel klávesnice.
 13. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 2), ktoré pripevňujú systémovú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 14. Opatrne vyberte porty na systémovej doske z otvorov v zostave opierky dlaní a klávesnice, nadvihnite systémovú dosku a odstráňte ju zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\