Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž tepelného nosného držáku

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.
  4. Vyjměte disk SSD-2.

O této úloze

Obrázek znázorňuje demontáž tepelného nosného držáku.

Demontáž tepelného držáku

Kroky

  1. Vyšroubujte dva šrouby (M1.6x2), kterými je tepelný nosný držák připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Zvedněte tepelný nosný držák.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\