Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž ventilátora systému

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie ventilátora systému v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho demontáž.

Obrázok: demontáž ventilátora systému

Kroky

  1. Odkryte plastový kryt.
  2. Odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky od konektora na systémovej doske.
  3. Odlepte lepiacu pásku, aby ste mohli odstrániť kábel vstupno-výstupnej dosky.
  4. Odpojte kábel ventilátora systému od systémovej dosky.
  5. Odskrutkujte dve skrutky (M2 x 2), ktorými je ventilátor systému pripevnený k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  6. Vysuňte a vyberte ventilátor systému zo zostavy opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\