Vostro 5501 Servisní manuál

Demontáž vypínače a volitelné čtečky otisků prstů

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.
  4. Vyjměte kartu WLAN.
  5. Vyjměte systémový ventilátor.
  6. Demontujte desku I/O.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění vypínače s volitelnou čtečkou otisků prstů a vizuálně ukazuje postup demontáže.

Demontáž vypínače a volitelné čtečky otisků prstů

Kroky

  1. Vyšroubujte jeden šroub (M2x3), jímž je držák připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Vyšroubujte šroub (M1.6x2), kterým je vypínač s volitelnou čtečkou otisků prstů připevněn k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Odpojte kabel čtečky otisků prstů od konektoru na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  4. Zvedněte vypínač s volitelnou čtečkou otisků prstů spolu s kabelem čtečky ze sestavy opěrky pro dlaň a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\