Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž zostavy obrazovky

Prípravné úkony

  1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
  2. Demontujte spodný kryt.
  3. Demontujte batériu.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie zostavy obrazovky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Odpojenie video kábla a odstránenie skrutiek pántov obrazovky

Vybratie zostavy opierky dlaní a klávesnice

Opatrné vysunutie zostavy opierky dlaní a klávesnice

Zostava obrazovky

Kroky

  1. Nájdite v počítači video kábel a závesy displeja.
  2. Odlepte pásku, ktorá pripevňuje video kábel k systémovej doske.
  3. Uvoľnite poistku a odpojte od systémovej dosky video kábel.
  4. Odskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5), ktoré pripevňujú ľavý pánt obrazovky k systémovej doske.
  5. Odskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5), ktoré pripevňujú pravý pánt obrazovky k systémovej doske.
  6. Otvorte závesy displeja do uhla 90 stupňov.
  7. Opatrne vysuňte zostavu opierky dlaní a klávesnice zo zostavy obrazovky.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\