Vostro 5501 Servisná príručka

Demontáž zostavy opierky dlaní a klávesnice

Prípravné úkony

 1. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Pred servisným úkonom v počítači.
 2. Demontujte spodný kryt.
 3. Demontujte batériu.
 4. Demontujte kartu WLAN.
 5. Demontujte gombíkovú batériu.
 6. Vyberte pamäťové moduly.
 7. Demontujte disk SSD-1 (M.2 2280 alebo M.2 2230).
 8. Demontujte disk SSD-2.
 9. Demontujte ventilátor systému.
 10. Demontujte chladič.
 11. Demontujte reproduktory.
 12. Demontujte zostavu obrazovky.
 13. Demontujte vstupno-výstupnú dosku.
 14. Demontujte tlačidlo napájania s čítačkou odtlačkov prstov.
 15. Demontujte port vstupu napájania.
 16. Demontujte dotykový panel.
 17. Demontujte systémovú dosku.
POZNÁMKA: Systémovú dosku môžete odstrániť spolu s chladičom.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie zostavy opierky dlaní a klávesnice v počítači, ako aj vizuálny návod na jej demontáž.

Zostava opierky dlaní a klávesnice

Kroky

Po vykonaní všetkých požadovaných krokov vám zostane zostava opierky dlaní a klávesnice.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\