Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Dodeljevanje gesla za nastavitev sistema

Pred postopkom

Novo sistemsko ali skrbniško geslo System or Admin Password lahko dodelite samo, ko je status Not Set (Ni nastavljeno).

O tem opravilu

Če želite odpreti nastavitev sistema, takoj po vklopu ali vnovičnem zagonu pritisnite F2.

Koraki

 1. Na zaslonu System BIOS (Sistemski BIOS) ali System Setup (Nastavitev sistema) izberite Security (Varnost) in pritisnite Enter.
  Prikaže se zaslon Security (Varnost).
 2. Izberite System/Admin Password (Sistemsko/skrbniško geslo) in ustvarite geslo v polju Enter the new password (Vnesite novo geslo).
  Če želite določiti sistemsko geslo, upoštevajte te smernice:
  • Geslo je lahko največ 32-mestno.
  • Geslo lahko vsebuje števke 0–9.
  • Veljavne so samo male črke. Velike črke niso dovoljene.
  • Dovoljeni so samo ti posebni znaki: presledek, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Vnesite sistemsko geslo, ki ste ga že vnesli v polje Confirm the new password (Potrdite novo geslo) in kliknite OK (V redu).
 4. Pritisnite Esc in prikazal se bo poziv, da shranite spremembe.
 5. Pritisnite Y, da shranite spremembe.
  Računalnik se znova zažene.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\