Vostro 5501 Servicehåndbok

Før du foretar arbeid inne i datamaskinen

Om denne oppgaven

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

Trinn

  1. Sørg for å overholde følgende sikkerhetsinstruksjoner.
  2. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
  3. Slå av datamaskinen.
  4. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.
    FORSIKTIG: Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.
  5. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.
  6. Trykk og hold inne strømknappen mens datamaskinen er koblet fra, for å jorde hovedkortet.
    MERK: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\