Vostro 5501 Servisni priručnik

Flešovanje BIOS-a iz menija F12 za jednokratno pokretanje

Ažuriranje BIOS-a sistema korišćenjem BIOS datoteke update.exe, kopirane na FAT32 USB disk i pokretanjem iz F12 menija za jednokratno pokretanje.

Više o ovom zadatku

Ažuriranje BIOS-a

Možete pokrenuti datoteku za ažuriranje BIOS-a iz Windowsa koristeći USB disk za podizanje sistema ili možete ažurirati BIOS iz F12 menija za jednokratno pokretanje na sistemu.

Većina Dell sistema napravljenih nakon 2012. godine ima ovu mogućnost i možete je potvrditi pokretanjem sistema u F12 meniju za jednokratno pokretanje da biste pogledali da li je BIOS AŽURIRANJE navedeno kao opcija pokretanja za sistem. Ukoliko je opcija navedena, BIOS je podržava za ažuriranje.

NAPOMENA: Isključivo sistemi sa opcijom BIOS Flash Update (Brzo ažuriranje BIOS-a) u F12 meniju za jednokratno pokretanje mogu koristiti ovu funkciju.
Ažuriranje iz menija za jednokratno pokretanje

Da biste ažurirali BIOS iz menija F12 za jednokratno pokretanje biće vam potrebno sledeće:

 • USB disk formatiran u FAT32 sistemu (disk ne mora da bude pokretački).
 • BIOS izvršna datoteka koju ste preuzeli sa Dell sajta za podršku i iskopirali na osnovu USB diska.
 • Adapter za napajanje naizmeničnom strujom, koji je priključen na sistem.
 • Funkcionalna baterija sistema za flešovanje BIOS-a.

Izvršite sledeće korake da biste pokrenuli proces ažuriranja BIOS-a flešovanjem iz F12 menija:

OPREZ: Ne isključujte sistem tokom procesa ažuriranja BIOS-a. Isključivanje sistema ga može učiniti neispravnim za podizanje.

Koraci

 1. Kada je računar isključen, umetnite USB ključ gde ste kopirali sadržaj fleš diska u USB port sistema.
 2. Uključite sistem i pritisnite taster F12 da biste pristupili meniju za jednokratno pokretanje sistema.
 3. Izaberite Ažuriranje BIOS-a uz pomoć miša ili tastera sa strelicama a zatim pritisnite Enter.

  Ekran 1

  Otvara se Flešovanje BIOS-a.
 4. Kliknite na Flešuj iz datoteke.

  Ekran 2

 5. Izaberite eksterni USB uređaj.

  Ekran 3

 6. Kad se izabere datoteka, kliknite dvaput na ciljnu datoteku za flešovanje, pa kliknite na Prosledi.

  Ekran 4

 7. Kliknite na Ažuriraj BIOS da bi se sistem ponovo pokrenuo i obavio flešovanje BIOS-a.

  Ekran 5

 8. Kad se to završi, sistem se ponovo pokreće, a proces ažuriranja BIOS-a se završava.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\