Vostro 5501 Servisni priručnik

Flešovanje BIOS-a

Više o ovom zadatku

Preporučujemo da flešujete BIOS kada bude dostupna njegova ispravka ili kada menjate matičnu ploču. Da biste flešovali BIOS:

Koraci

 1. Uključite računar.
 2. Idite na www.dell.com/support.
 3. Kliknite na stavku Product support (Podrška za proizvode), unesite servisnu oznaku svog računara, a zatim kliknite na Submit (Prosledi).
  NAPOMENA: Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog otkrivanja ili ručno potražite model svog računara.
 4. Kliknite na Drivers & downloads (Upravljački programi i preuzimanja) > Find it myself (Pronađi sam).
 5. Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.
 6. Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite BIOS.
 7. Kliknite na Preuzimanje da biste preuzeli najnoviju verziju BIOS-a za svoj računar.
 8. Kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.
 9. Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\