Vostro 5501 Servicehåndbok

Forholdsregler for litium-ion-batteri

FORSIKTIG:
  • Vær forsiktig når du håndterer litium-ion-batterier.
  • Lad batteriet fullstendig før du tar det ut. Koble strømadapteren fra systemet, og bruk bare datamaskinen ved hjelp av batteristrøm – batteriet er fulladet når datamaskinen ikke lenger slår seg på når du trykker ned strømknappen.
  • Ikke knus, slipp, ødelegg eller gjennombore batteriet ved bruk av fremmedlegemer.
  • Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, eller demontere batteripakker og celler.
  • Ikke trykk på overflaten av batteriet.
  • Ikke bøy batteriet.
  • Ikke bruk verktøy av noe slag for å lirke på eller mot batteriet.
  • Sørg for at du ikke mister eller forlegger skruene ved service av dette produktet for å forhindre utilsiktet punktering eller skade på batteriet og andre systemkomponenter.
  • Hvis batteriet sitter fast i datamaskinen som et resultat av oppsvulming, må du ikke prøve å løsne batteriet, da punktering, bøying, eller knusing av et litium-ion-batteri kan være farlig. Kontakt Dells tekniske kundestøtte for hjelp ved et slikt tilfelle. Gå til www.dell.com/contactdell.
  • Kjøp alltid genuine batterier fra www.dell.com eller autoriserte Dell-partnere og videreforhandlere.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\