Vostro 5501 Servicehåndbok

Forholdsregler for sikkerhet

Kapittelet om sikkerhetsreglene forklarer nærmere grunnleggende trinn som skal utføres før du foretar noen av demonteringsinstruksjonene.

Ventestrøm

Overhold følgende sikkerhetsregler før du utfører installasjon eller sammenbrudd-/opprettingsprosedyrer som involverer demontering eller montering:
  • Slå av systemet og alle eksterne enheter.
  • Koble systemet og alle tilkoblede enheter fra strømnettet.
  • Koble alle nettverkskabler, telefon, og telekommunikasjonsutstyrslinjer fra systemet.
  • Bruk et ESD-feltservicesett når du arbeider inne inettbrettetden bærbare PC-enden stasjonære PC-en for å unngå skade ved elektrostatisk utladning (ESD).
  • Etter å ha tatt ut en systemkomponent, setter du komponenten forsiktig på en antistatisk matte.
  • Bruk sko med gummisåler som ikke leder strøm for å unngå å dø ved elektrisk strøm.

Dell-produkter med ventestrøm må være frakoblet fra strømkilden før du åpner esken. Systemer med ventestrøm er for det meste strømførende når de er slått av. Intern strøm aktiverer systemet slik at det kan bli slått på eksternt (vekkesignal på LAN) og avbrutt til dvalemodus med andre avanserte strømdriftfunksjoner.

Koble fra og trykk og hold nede strømknappen i 15 sekunder for å utlade reststrømmen i hovedkortet. Ta ut batteriet fra nettbrett.bærbare PC-er.

Bonding (Jording)

Jording er en metode for å koble sammen to eller flere jordingslederne til samme elektriske potensial. Dette utføres ved å bruke et feltservicesett for elektrostatisk utladning (ESD). Når du kobler til en jordingsledning, må du kontrollere at den er koblet til bart metall og aldri til en malt overflate eller en overflate som ikke er av metall. Håndleddstroppen må være festet og i fullstendig kontakt med huden, og du må ta av alle smykker som klokke, armbånd eller ringer før du jorder deg selv og utstyret.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\