Vostro 5501 Priročnik za servisiranje

Geslo

Tabela 1. VarnostV razpredelnici so navedene informacije o konfiguraciji varnosti.
Možnost Opis
Admin Password

S to možnostjo lahko nastavite, spremenite ali izbrišete skrbniško geslo.

Postopek vnosa novega gesla:

  • Enter the old password (Vnesite staro geslo):
  • Enter the new password (Vnesite novo geslo):

Ko vnesete novo geslo, pritisnite Enter, nato pa znova pritisnite Enter, da potrdite novo geslo.

OPOMBA: Če izbrišete skrbniško geslo, se izbriše tudi sistemsko geslo (če je nastavljeno). S skrbniškim geslom lahko izbrišete tudi geslo za trdi disk. Zato ni mogoče nastaviti skrbniškega gesla, če je že nastavljeno sistemsko geslo oziroma geslo za trdi disk. Skrbniško geslo je treba torej nastaviti najprej, če ga želite uporabljati skupaj s sistemskim geslom in/ali geslom za trdi disk.
Sistemsko geslo

S to možnostjo lahko nastavite, spremenite ali izbrišete sistemsko geslo.

Postopek vnosa novega gesla:

  • Enter the old password (Vnesite staro geslo):
  • Enter the new password (Vnesite novo geslo):

Ko vnesete novo geslo, pritisnite Enter, nato pa znova pritisnite Enter, da potrdite novo geslo.

Password Configuration

Omogoča konfiguracijo gesla.

Upper Case Letter (Velika črka)
Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj eno veliko črko.
Lower Case Letter (Mala črka)
Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj eno malo črko.
Digit (Številka)
Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj enomestno številko.
Special Character (Posebni znak)
Če je ta možnost omogočena, mora geslo v tem polju vsebovati vsaj en posebni znak.
OPOMBA: Te možnosti so privzeto onemogočene.
Minimum Characters (Najmanjše število znakov)
Določa število znakov, dovoljenih za geslo. Najmanj = 4
Password Bypass

S to možnostjo se lahko izognete pozivom za sistemsko geslo in geslo za notranji trdi disk med vnovičnim zagonom sistema.

Možnosti so:

  • Disabled (Onemogočeno) – ta možnost je privzeto omogočena.
  • Reboot bypass (Obhod ob ponovnem zagonu)
Password Changes (Spremembe gesla)

Omogoča spreminjanje sistemskega gesla in gesla za trdi disk brez vnašanja skrbniškega gesla.

Enable Non-Admin Password Changes (Omogoči neskrbniške spremembe gesla) – ta možnost je privzeto onemogočena.

Admin Setup Lockout

Skrbniku omogoča nadzor, kako lahko uporabnik dostopa do nastavitve BIOS-a.

Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom) – ta možnost je privzeto onemogočena.

OPOMBA:
  • Če je nastavljeno skrbniško geslo in je možnost Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom) omogočena, brez vnosa skrbniškega gesla ni mogoče odpreti nastavitve BIOS-a (s tipko F2 ali F12).
  • Če je nastavljeno skrbniško geslo in je možnost Enable Admin Setup Lockout (Omogoči zaklepanje nastavitve s skrbniškim geslom) onemogočena, je mogoče odpreti nastavitev BIOS-a in si ogledati možnosti v zaklenjenem načinu.
Master password lockout

S to možnostjo lahko onemogočite podporo za glavno geslo.

Enable Master Password Lockout (Omogoči zaklepanje z glavnim geslom) – ta možnost je privzeto onemogočena.

OPOMBA: Preden je mogoče spremeniti nastavitve, je treba izbrisati geslo za trdi disk.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\